Skip to content

Qui Som?

Preservation Military Vehicles (PREMIVE) es una associació sense ànim de lucre, constituïda a Sabadell al Juliol de 2019.

Els fins de l’associació són: agrupar a los aficionats als vehicles militares reals i als construïts a escala, la promoció i difusió dels estudis tècnics, històrics, socials i econòmics relacionats con la IIWW, així com la preservació de tot tipus de vehicles militares reals, amb la seva possible exhibició museística.

Per a aconseguir tots els fines, PREMIVE realitza les següents activitats:

  • Divulgació de treballs, tant dels seus membres como de tercers.
  • Posar a disposició dels socis tots els mitjans tècnics, informatius i documentals de l’associació.
  • Participació i divulgació d’actes culturals relacionats amb la IIWW.
  • Col·laboració a la construcció, restauració, funcionament i manteniment de vehicles militars, col·laborant amb entitats públiques i privades si es necessari.
  • Col·laborar e impulsar la creació d’un espai museístic permanent on poder ubicar cada vehicle militar, amb la recreació dels moments mes importants on va participar.
  •  
Premive es troba inscrita al registre de la direcció general de dret i entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 66438. També forma part de la FCVH – Federació Catalana de Vehicles Històrics- como a membre número 068.